Neidio i'r cynnwys

Yr hyn y gallwch ei ddysgu

Cynnwys

Byddwn yn darparu'r sgiliau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i deimlo'n hyderus, yn llawn cymhelliant ac yn barod i chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021.

O gysur eich cartref eich hun, byddwch yn gallu defnyddio ein porth dysgu ar-lein i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i roi'r dechrau gorau i chi. Yn cyflawni rôl reoli? Byddwn hefyd yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ystafell ddosbarth rhithwir, a fydd yn adeiladu ar y wybodaeth rydych wedi'i meithrin o'ch gwaith dysgu digidol ac yn cyflwyno rhai senarios bywyd go iawn i chi y gallech eu hwynebu yn y maes.

Negodi ac arfer dylanwad, gwydnwch a chysylltu â phobl o bob cefndir. Dyma rai o'r pethau y byddwch yn eu dysgu, ac y bydd yn aros gyda chi am byth. A'r cyfan oll wrth fwynhau profiad unigryw ac ystyrlon.

Byddwch wrth wraidd eich cymuned leol, yn helpu i greu darlun o'r amrywiaeth o bobl sy'n byw yno. Byddwch yn dysgu mwy am yr heriau a'r problemau y maent yn eu hwynebu. Byddwch hefyd yn gweithio i wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau.

Gallai bod yn rhan o Gyfrifiad 2021 – a'r wybodaeth a'r profiad a gewch – agor drysau i gyfleoedd cyflogaeth eraill lle y gallwch barhau i wneud gwahaniaeth.