Neidio i'r cynnwys

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal.

Drwy gymryd rhan yn y cyfrifiad, byddwch yn helpu i wneud yn siŵr bod eich cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arni.

Mae'r cyfrifiad yn bwysig am ei fod yn rhoi gwybodaeth hanfodol sy'n cael ei defnyddio ar gyfer pethau sy'n effeithio ar bob un ohonom.

Rydym i gyd yn defnyddio gwasanaethau fel trafnidiaeth, addysg ac iechyd, ac mae data'r cyfrifiad yn helpu'r llywodraeth ac awdurdodau lleol i benderfynu sut i'w cynllunio a'u hariannu. Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad hefyd yn bwysig i elusennau, am eu bod yn ei defnyddio i gyrraedd y rhai y mae angen help arnynt ac fel tystiolaeth ar gyfer sicrhau cyllid. Mae busnesau, academyddion ac achyddion hefyd yn dibynnu arni i gwblhau eu gwaith.

Mae hyn i gyd yn gwneud y cyfrifiad yn arolwg hanfodol sy'n helpu pobl a sefydliadau i wybod beth yw ein hanghenion a sut i'w diwallu. Caiff biliynau o bunnoedd o arian cyhoeddus ei ddosbarthu gan ddefnyddio ffigurau'r cyfrifiad, felly mae'n hanfodol ein bod yn cyrraedd ac yn ymgysylltu â phawb. A dyna eich rôl chi.