Neidio i'r cynnwys

Rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Manylion y rôl

Ffenestr gwneud cais

13 Ionawr i 20 Ionawr 2021

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi'n barod am rôl arwain yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein rheolwyr yn gyfrifol am roi'r bobl, y cynlluniau a'r seilwaith ar waith i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar lawr gwlad. Rydym yn dibynnu ar eu gweledigaeth, eu ffordd o feddwl strategol a'u hymagwedd ragweithiol. Gan arwain tîm o arweinwyr tîm yn agos, maent yn sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n gywir ar yr adeg gywir er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n drefnus, yn dda am reoli prosiectau ac yn wych am ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau. Mae gwydnwch a sgiliau cyfathrebu yn bwysig iawn. Gallwch ddylanwadu, annog a negodi ar bob lefel. Yn ogystal, rydych yn deall rôl y bobl rydych yn eu rheoli ac yn cefnogi eu dysgu a'u datblygiad. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn gallu meithrin cydberthnasau effeithiol â'ch cydweithwyr a'r gymuned, gan rannu'ch arbenigedd pan fo angen.

Diolch am eich diddordeb yn y rôl gyffrous hon. Dewch nôl yn fuan pan fydd gwybodaeth fanylach wedi cael ei lanlwytho.

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Cyn i chi wneud cais

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cofrestru eich diddordeb