Neidio i'r cynnwys

Arweinydd tîm sefydliadau cymunedol

Manylion y rôl

Grade

Supervisor

Ffenestr gwneud cais

2 Tachwedd i 4 Rhagfyr 2020

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi'n awyddus i gyfrannu at Gyfrifiad 2021? Mae ein goruchwylwyr yn rheoli tîm yn eu hardal leol. Eu gwaith yw gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu cymell, eu cefnogi a'u hysbrydoli. Maent yn drefnus ac yn gwybod sut i greu tîm gwych. Maent yn cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt i allu defnyddio ffôn clyfar, yn deall patrymau sifft ac yn gwybod rolau pawb. Maent yn barod i ymdrin â materion wrth iddynt godi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r tîm cyfan.

Bydd angen gwybodaeth dda am eich ardal leol arnoch. Mae profiad o reoli llinell yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol gan y byddwn yn rhoi hyfforddiant a chymorth i chi. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn gallu arwain a hyfforddi amrywiaeth o bobl, a chyfleu'r hyn sy'n ddisgwyliedig yn glir. Rydych yn deall ei bod yn bwysig cefnogi eu dysgu a sicrhau eu bod yn dilyn gweithdrefnau. Rydych yn gyfforddus â gweithio'n annibynnol ac o'ch cartref. Rydych hefyd yn gennad naturiol dros yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni. Rydych yn wydn ac yn defnyddio eich menter eich hun i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Diolch am eich diddordeb yn y rôl gyffrous hon. Dewch nôl yn fuan pan fydd gwybodaeth fanylach wedi cael ei lanlwytho.

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Cyn i chi wneud cais

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cofrestru eich diddordeb