Neidio i'r cynnwys

Sut i wneud cais

Cynnwys

Er mwyn sicrhau bod y broses o wneud cais yn mynd rhagddi'n ddidrafferth, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Adecco, cwmni recriwtio o fri.  Cyn i chi ddechrau, ewch ati i ddarllen y wybodaeth isod. Rydym wedi amlinellu'r hyn sy'n eich gwneud yn gymwys i wneud cais, yr hyn y dylech ei ddisgwyl yn ystod y broses a'r wybodaeth y bydd angen i chi ei dangos i ni.

Noder: Oherwydd y coronafeirws, bydd yn rhaid i bob ymgeisydd sicrhau bod ganddo we-gamera, naill ai drwy eich ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur bwrdd gwaith. Mae hyn er mwyn sicrhau y gallwn ddilysu eich dogfennau adnabod yn y digwyddiad croeso rhithwir.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, gan gynnwys os bydd angen i ni wneud newidiadau penodol (a elwir yn ‘addasiadau rhesymol’), mae croeso i chi gysylltu â'n desg gymorth drwy'r dudalen ‘Cysylltu â ni’.