Neidio i'r cynnwys

Hygyrchedd

Defnyddio'r wefan hon

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Adecco ar ran y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech fod yn gallu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
  • chwyddo'r testun hyd at 300% heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
  • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan gyda bysellfwrdd yn unig
  • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan gyda meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a Voice over)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

 

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o'r wefan hon

Os bydd angen y wybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol, e-bostiwch ni yn onshelpdesk@adecco.co.uk a byddwn yn ystyried eich cais.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych o'r farn nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, e-bostiwch onshelpdesk@adecco.co.uk 

 

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os na fyddwch yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn ymrwymedig i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA.

 

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 20 Mawrth 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Zoonou Limited. Yn ystod y prawf edrychwyd ar sampl strwythuredig o dudalennau o bob rhan o'r wefan, gan ganolbwyntio ar bob tudalen lefel uchaf ac ardaloedd â swyddogaethau unigryw, fel yr amlinellir yn y Fethodoleg ar gyfer Gwerthuso Cydymffurfiaeth Hygyrchedd Gwefan.