Neidio i'r cynnwys

Cysylltu

Yma yn Adecco rydym yma i'ch cefnogi drwy gydol eich taith – o'r adeg cyn i chi wneud cais i weithio ar y cyfrifiad, hyd at eich diwrnod cyntaf a thu hwnt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio ons.helpdesk@adecco.co.uk neu ffonio 020 3973 5972.

Os ydych yn anfon e-bost, dylech gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.