Neidio i'r cynnwys

Chwilio am swydd

Os ydych yn barod i helpu i wireddu Cyfrifiad 2021, ymunwch â ni. Dysgwch am y rolau a'r lleoliadau gwahanol rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd. Dewiswch y botwm ‘Rhagor o wybodaeth’ er mwyn gweld y disgrifiadau swydd.

Noder:

Os nad yw'n bosibl gwneud cais am rôl eto, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021 drwy'r botwm ‘Cofrestru eich diddordeb’ ar y dudalen disgrifiad swydd

Nodwch, rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno o leiaf ddau ddiwrnod cyn dyddiad y digwyddiad croeso rhithwir cysylltiedig.

 

Coronafeirws (COVID-19)

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob cartref yng Nghymru a Lloegr gwblhau'r cyfrifiad. Rydym yn recriwtio ar gyfer rolau'r cyfrifiad o hyd am fod y gwaith rydym yn ei wneud yn hanfodol.

Lle y bo'n bosibl, rydym wedi addasu ein ffyrdd o weithio i ddigwyddiadau rhithwir. Lle nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn dilyn holl ganllawiau priodol y llywodraeth i'ch cadw yn ddiogel pan fyddwch yn gweithio gyda ni. Edrychwch ar ‘Y diweddaraf ynglŷn â COVID-19’ i weld y camau rydym wedi'u cymryd.

Dolenni cyflym

Rolau swyddog

Swyddog y cyfrifiad

Lleoliad - 26,500 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 15, 25 neu 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - Trydydd cylch; dyddiadau dechrau amrywiol rhwng 23 Mawth i 29 Ebril 2021
Ffenestr gwneud cais - Trydydd cylch; 4 Ionawr i 10 Mawrth 2021.

Os ydych yn mwynhau treulio amser allan yn y gymuned a siarad â phobl, dyma'r rôl i chi. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun, ond gyda chymorth eich tîm a'ch arweinydd tîm. Gan guro ar ddrysau, byddwch yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, gan ailymweld lle y bo angen.

Cyfwelydd arolwg cwmpas y cyfrifiad

Lleoliad - 4,236 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 15, 25 neu 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 27 Ebrill i 2 Mehefin 2021
Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 17 Mawrth 2021

Os ydych yn gallu siarad â phobl a'ch bod yn mwynhau gweithio yn y gymuned, dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol i gyfweld â phreswylwyr. Weithiau, byddwch yn dychwelyd sawl gwaith er mwyn rhoi'r tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Os byddwch yn llwyddiannus, ni allwch weithio o fewn ½ milltir i'ch cyfeiriad cartref nac mewn ardal ddaearyddol sydd yr un fath ag ardal y cawsoch eich cyflogi ynddi yn flaenorol fel rhan o dîm maes cyfrifiad 2021. Dewiswch ardal arall pan fyddwch yn gwneud cais.

Cyfwelydd symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad - teithio ledled Cymru a Lloegr

Lleoliad - 60 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 27 Ebrill i 23 Mehefin 2021
Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 17 Mawrth 2021

Ydych chi'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Yn y rôl hon, byddwch chi’n rhan o dîm symudol yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol ledled Cymru a Lloegr, gan fynd yn union i ble mae angen eich cymorth. Byddwch yn curo ar ddrysau ac yn cyfweld â phreswylwyr, gan wneud eich rhan er mwyn helpu i gwblhau'r cyfrifiad.

Os byddwch yn llwyddiannus, ni allwch weithio o fewn ½ milltir i'ch cyfeiriad cartref nac mewn ardal ddaearyddol sydd yr un fath ag ardal y cawsoch eich cyflogi ynddi yn flaenorol fel rhan o dîm maes cyfrifiad 2021. Dewiswch ardal arall pan fyddwch yn gwneud cais.