Neidio i'r cynnwys

Chwilio am swydd

Os ydych yn barod i helpu i wireddu Cyfrifiad 2021, ymunwch â ni. Dysgwch am y rolau a'r lleoliadau gwahanol rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd. Dewiswch y botwm ‘Rhagor o wybodaeth’ er mwyn gweld y disgrifiadau swydd.

Noder:

Os nad yw'n bosibl gwneud cais am rôl eto, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021 drwy'r botwm ‘Cofrestru eich diddordeb’ ar y dudalen disgrifiad swydd

Nodwch, rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno o leiaf ddau ddiwrnod cyn dyddiad y digwyddiad croeso rhithwir cysylltiedig.

 

Coronafeirws (COVID-19)

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob cartref yng Nghymru a Lloegr gwblhau'r cyfrifiad. Rydym yn recriwtio ar gyfer rolau'r cyfrifiad o hyd am fod y gwaith rydym yn ei wneud yn hanfodol.

Lle y bo'n bosibl, rydym wedi addasu ein ffyrdd o weithio i ddigwyddiadau rhithwir. Lle nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn dilyn holl ganllawiau priodol y llywodraeth i'ch cadw yn ddiogel pan fyddwch yn gweithio gyda ni. Byddwch yn cael y Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) priodol a diheintydd dwylo. Byddwch hefyd yn cael hyfforddiant ar sut i weithio gan gydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol fel y gallwch gyflawni'r rôl yn ddiogel ac yn effeithlon.

Rolau rheoli

Rheolwr maes diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu rheoli pobl a gwrthdaro, efallai mai dyma'r rôl i chi. Gan oruchwylio pum tîm ledled ardal ddaearyddol eang, byddwch yn teithio i gefnogi cydweithwyr wrth iddynt ymweld â chyfeiriadau gwahanol, gan ymchwilio i achosion o wrthod cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rolau goruchwylio

Arweinydd tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 25 Ionawr i 29 Ionawr 2021

Os ydych chi'n gallu annog a chymell tîm, efallai mai dyma'r swydd i chi. Byddwch yn rheoli tua 12 o gyfwelwyr sy'n curo ar ddrysau, yn cyfweld â phreswylwyr ac yn ailymweld. Yn syml, byddwch yn sicrhau bod ganddynt y sgiliau, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. 

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Arweinydd tîm symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 25 Ionawr i 29 Ionawr 2021

Ydych chi'n arweinydd tîm naturiol sy'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Yn y rôl hon, byddwch yn cydlynu gweithrediad maes ledled Cymru a Lloegr. Byddwch yn rheoli ac yn cymell tua 12 o gyfwelwyr, yn ogystal â chefnogi rheolwyr eraill, gan fynd i fannau lle mae angen eich arbenigedd.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Swyddog diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych chi'n drefnus iawn ac yn barod i ddelio â materion heriol, efallai mai dyma'r swydd ddelfrydol i chi. Gan weithio gyda chynorthwyydd diffyg cydymffurfio, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, lle maent wedi gwrthod cymryd rhan yn flaenorol.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rolau swyddog

Swyddog y cyfrifiad

Lleoliad - 26,500 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - Ail gylch & Trydydd cylch; 15, 25 neu 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - Ail gylch; 16 Mawth i 29 Ebrill 2021, Trydydd cylch; 23 Mawth i 29 Ebril 2021
Ffenestr gwneud cais - Ail gylch; 21 Rhagfyr i 2020 i 27 Ionawr 2021, Trydydd cylch; 4 Ionawr i 8 Chwefror 2021.

Os ydych yn mwynhau treulio amser allan yn y gymuned a siarad â phobl, dyma'r rôl i chi. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun, ond gyda chymorth eich tîm a'ch arweinydd tîm. Gan guro ar ddrysau, byddwch yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, gan ailymweld lle y bo angen.

Swyddog symudol y cyfrifiad - Ail gylch

Lleoliad - 300 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - Ail gylch; 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - Ail gylch; 16 Mawrth i 13 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Ail gylch; 21 Rhagfyr i 2020 i 27 Ionawr 2021

Ydych chi'n hapus i weithio mewn lleoliadau gwahanol? Os felly, efallai mai dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm symudol, byddwch yn teithio i un lleoliad neu nifer o leoliadau ledled Cymru a Lloegr. Bydd eich arweinydd tîm gyda chi yr holl ffordd, gan roi'r adnoddau sydd eu hangen arnoch er mwyn helpu i gynnal y cyfrifiad.

Swyddog cymorth ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Lleoliad - 30 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 6 Ebrill i 24 Mehefin 2021
Ffenestr gwneud cais - 20 Ionawr i 26 Ionawr 2021

Oes gennych chi sgiliau gweinyddol cryf? Ydych chi'n hapus i drefnu a chefnogi pobl eraill? Os felly, gallech chi helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn aml, gan ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm maes cyfan.

Os ydych chi'n cael eich cyflogi fel rhan o dîm maes Cyfrifiad 2021, neu wedi cael eich cyflogi fel rhan o'r tîm hwnnw yn flaenorol, ni allwch weithio yn yr un ardal ddaearyddol. Dewiswch ardal arall pan fyddwch yn gwneud cais.

Cyfwelydd arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu siarad â phobl a'ch bod yn mwynhau gweithio yn y gymuned, dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol i gyfweld â phreswylwyr. Weithiau, byddwch yn dychwelyd sawl gwaith er mwyn rhoi'r tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cynorthwyydd diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Ydych chi'n gallu darbwyllo pobl eraill? Ydych chi'n gyfforddus mewn sefyllfaoedd heriol? Os felly, efallai mai chi yw'r unigolyn delfrydol i ni. Gan weithio gyda swyddog diffyg cydymffurfio, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau lle mae pobl wedi gwrthod cwblhau'r cyfrifiad, gan eu hannog i gymryd rhan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cyfwelydd symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Ydych chi'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Ydych chi'n mwynhau treulio amser ar hyd y lle? Yn y rôl hon, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol ledled Cymru a Lloegr, gan fynd yn union i ble mae angen eich cymorth. Byddwch yn curo ar ddrysau ac yn cyfweld â phreswylwyr, gan wneud eich rhan er mwyn helpu i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.