Neidio i'r cynnwys

Chwilio am swydd

Os ydych yn barod i helpu i wireddu Cyfrifiad 2021, ymunwch â ni. Dysgwch am y rolau a'r lleoliadau gwahanol rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd. Dewiswch y botwm ‘Rhagor o wybodaeth’ er mwyn gweld y disgrifiadau swydd.

Noder:

Os nad yw'n bosibl gwneud cais am rôl eto, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021 drwy'r botwm ‘Cofrestru eich diddordeb’ ar y dudalen disgrifiad swydd

Nodwch, rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno o leiaf ddau ddiwrnod cyn dyddiad y digwyddiad croeso rhithwir cysylltiedig.

 

Rolau ymgysylltu â'r gymuned

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Fangladeshaidd

Lleoliad - Camden, Luton a Bradford
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 15 neu 25 awr yr wythnos yn dibynnu ar y lleoliad
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Bengaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Sylwer y bydd y rôl yn Bradford yn dechrau ar unwaith.

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Tsieineaidd

Lleoliad - Islington a Westminster a Lerpwl
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a naill ai Cantoneg neu Fandarin i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Indiaidd

Lleoliad - Sawl lleoliad ledled Lloegr
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Gwjarati neu Pwnjabeg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Bacistanaidd

Lleoliad - Sawl lleoliad ledled Lloegr
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a naill ai Pwnjabeg neu Wrdw i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Roma

Lleoliad - Sawl lleoliad ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 11 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac Romanes/Romani i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r cymunedau Twrcaidd a Chwrdaidd

Lleoliad - Enfield a Hackney a Haringey
Cyflog - O £14.67 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac Tyrceg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Iddewig Haredi

Lleoliad - Hackney a Haringey a Salford, Bury, Manceinion a Rochdale
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 19 Tachwedd i 11 Rhagfyr 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac Iddew-Almaeneg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rolau rheoli

Rheolwr ardal y cyfrifiad

Lleoliad - Lleoliadau penodol ledled Cymru
Cyflog - O £18.87 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 25 Ionawr i 14 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 9 Tachwedd i 7Rhagfyr 2020

Ydych chi'n mwynhau bod allan yn y gymuned, ac yn cefnogi pobl? Efallai mai hon yw'r rôl berffaith i chi. Drwy helpu a chymell ein harweinwyr tîm, byddwch yn gwneud yn siŵr bod eu timau yn ymweld â chyfeiriadau, weithiau sawl gwaith, er mwyn helpu preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad.

Yn recriwtio yn yr ardaloedd canlynol yn unig ar hyn o bryd: Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful.

Rheolwr ardal sefydliadau cymunedol

Lleoliad - Gogledd a Chanolbarth Cymru
Cyflog - O £18.87 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 19 Ionawr i 23 Ebrill 2021
Ffenestr gwneud cais - 9 Tachwedd i 7Rhagfyr 2020

Fel rheolwr profiadol, gallech chi weithredu fel y cyswllt rhwng y pencadlys a chydweithwyr yn y maes, yn helpu i gydlynu llwyddiant y cyfrifiad. Yn y rôl hon, byddwch yn arwain ac yn cymell ein timau o bell gan ymweld â neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai, carchardai a mwy.

 

Rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 13 Ionawr i 20 Ionawr 2021

Os ydych yn rheolwr llinell profiadol sy'n hapus i deithio, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi. Byddwch yn cymell ac yn cefnogi tua 12 o arweinwyr tîm allan yn y maes. Gyda'ch gilydd, byddwch yn sicrhau bod eu timau yn ymweld â chyfeiriadau yn eu hardal er mwyn annog cynifer o bobl i gymryd rhan yn y cyfrifiad â phosibl.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rheolwr maes diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu rheoli pobl a gwrthdaro, efallai mai dyma'r rôl i chi. Gan oruchwylio pum tîm ledled ardal ddaearyddol eang, byddwch yn teithio i gefnogi cydweithwyr wrth iddynt ymweld â chyfeiriadau gwahanol, gan ymchwilio i achosion o wrthod cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rolau goruchwylio

Arweinydd tîm y cyfrifiad

Lleoliad - 2,248 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 16 Chwefror 2021 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 9 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n mwynhau arwain ac ysbrydoli pobl eraill? Yn y rôl hon, byddwch yn rheoli ac yn cydlynu'r gweithrediad maes mewn ardal benodol. Gan oruchwylio tîm o hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad, byddwch yn sicrhau bod gan bawb yr hyfforddiant, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Arweinydd tîm sefydliadau cymunedol

Lleoliad - Lleoliadau penodol ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 9 Chwefror i 16 Ebrill 2021
Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 9 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n gallu rheoli pobl a bwrw maen i'r wal? Gallech oruchwylio gweithrediad maes yn eich ardal. Byddwch yn arwain ac yn cymell tîm sy'n cynnal y cyfrifiad mewn sefydliadau cymunedol, fel neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai, carchardai a mwy.

Yn recriwtio yn yr ardaloedd canlynol yn unig ar hyn o bryd: Rushmoor; Brighton a Hove; Caergaint; Rhydychen; Thanet; Birmingham; Stoke-on-Trent; Stratford-on-Avon; Ceredigion; Powys; Ynys Môn; Bangor; Gwynedd; Caerdydd; Conwy; Sir y Fflint; Wrecsam; Caergrawnt; Caerhirfryn; Swydd Lincoln.

Arweinydd tîm symudol y cyfrifiad

Lleoliad - Lleoliadau penodol ledled Cymru
Cyflog - O £13.01 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 16 Chwefror 2021 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 7Rhagfyr 2020

Os ydych chi'n gallu rheoli pobl ac yn hapus i deithio, efallai mai dyma'r swydd i chi. Er na fydd gennych dîm na lleoliad sefydlog eich hun, chi fydd yn gwneud y gwaith pwysig o deithio rhwng ardaloedd er mwyn bod yn rheolwr llinell ar swyddogion a chefnogi arweinwyr tîm eraill.

Yn recriwtio yn yr ardaloedd canlynol yn unig ar hyn o bryd: Caerdydd; Gwynedd; Wrecsam.

Arweinydd tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 25 Ionawr i 29 Ionawr 2021

Os ydych chi'n gallu annog a chymell tîm, efallai mai dyma'r swydd i chi. Byddwch yn rheoli tua 12 o gyfwelwyr sy'n curo ar ddrysau, yn cyfweld â phreswylwyr ac yn ailymweld. Yn syml, byddwch yn sicrhau bod ganddynt y sgiliau, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. 

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Arweinydd tîm symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 25 Ionawr i 29 Ionawr 2021

Ydych chi'n arweinydd tîm naturiol sy'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Yn y rôl hon, byddwch yn cydlynu gweithrediad maes ledled Cymru a Lloegr. Byddwch yn rheoli ac yn cymell tua 12 o gyfwelwyr, yn ogystal â chefnogi rheolwyr eraill, gan fynd i fannau lle mae angen eich arbenigedd.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Swyddog diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych chi'n drefnus iawn ac yn barod i ddelio â materion heriol, efallai mai dyma'r swydd ddelfrydol i chi. Gan weithio gyda chynorthwyydd diffyg cydymffurfio, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, lle maent wedi gwrthod cymryd rhan yn flaenorol.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rolau swyddog

Swyddog sefydliadau cymunedol

Lleoliad - 1,721 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 25 awr yr wythnos
Hyd y contract - 16 Chwefror 2021 – 14 Ebrill 2021
Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Os ydych yn mwynhau siarad â phobl a gweithio yn y gymuned, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi. Gan ddosbarthu'r cyfrifiad â llaw i gyfeiriadau cymunedol fel neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai a charchardai, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn helpu pawb i gymryd rhan.

Swyddog cymorth ardal y cyfrifiad

Lleoliad - Lleoliadau penodol ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 3 Chwefror i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 16 Tachwedd i 3 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n gallu trefnu eich hun a phobl eraill? Yn y rôl hon, byddwch yn helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad yn eich ardal leol. Byddwch yn helpu i ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm y mae'n ei reoli ac yn rhoi cymorth gweinyddol, a chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf lle bo angen.

Yn recriwtio yn yr ardaloedd canlynol yn unig ar hyn o bryd: Rhydychen; Canol Dyfnaint; Caerwysg; Caerdydd; Ashfield; Bolsover; Boston; Corby; Daventry; Erewash; Rutland; Burnley.

Swyddog cymorth ardal sefydliadau cymunedol

Lleoliad - Gogledd a Chanolbarth Cymru
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Ionawr i 21 Ebrill 2021
Ffenestr gwneud cais - 16 Tachwedd i 7Rhagfyr 2020

Os ydych yn drefnus iawn ac yn meddu ar sgiliau gweinyddol da, efallai mai dyma'r rôl i chi. Gan gefnogi rheolwr ardal, byddwch yn sicrhau bod eich timau yn cael yr help a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt er mwyn helpu'r cyhoedd i gymryd rhan yn y cyfrifiad, mewn sefydliadau cymunedol.

Swyddog y cyfrifiad

Lleoliad - 2,737 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 1 Mawth I 29 Ebrill 2021
Ffenestr gwneud cais - 23 Tachwedd i 24 Rhagfyr 2020

Os ydych yn mwynhau treulio amser allan yn y gymuned a siarad â phobl, dyma'r rôl i chi. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun, ond gyda chymorth eich tîm a'ch arweinydd tîm. Gan guro ar ddrysau, byddwch yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, gan ailymweld lle y bo angen.

Swyddog symudol y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 20 Rhagfyr 2020 to 15 Ionawr 2021

Ydych chi'n hapus i weithio mewn lleoliadau gwahanol? Os felly, efallai mai dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm symudol, byddwch yn teithio i un lleoliad neu nifer o leoliadau ledled Cymru a Lloegr. Bydd eich arweinydd tîm gyda chi yr holl ffordd, gan roi'r adnoddau sydd eu hangen arnoch er mwyn helpu i gynnal y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Swyddog cymorth ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 20 Ionawr i 26 Ionawr 2021

Oes gennych chi sgiliau gweinyddol cryf? Ydych chi'n hapus i drefnu a chefnogi pobl eraill? Os felly, gallech chi helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn aml, gan ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm maes cyfan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cyfwelydd arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu siarad â phobl a'ch bod yn mwynhau gweithio yn y gymuned, dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol i gyfweld â phreswylwyr. Weithiau, byddwch yn dychwelyd sawl gwaith er mwyn rhoi'r tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cynorthwyydd diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Ydych chi'n gallu darbwyllo pobl eraill? Ydych chi'n gyfforddus mewn sefyllfaoedd heriol? Os felly, efallai mai chi yw'r unigolyn delfrydol i ni. Gan weithio gyda swyddog diffyg cydymffurfio, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau lle mae pobl wedi gwrthod cwblhau'r cyfrifiad, gan eu hannog i gymryd rhan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Cyfwelydd symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Ydych chi'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Ydych chi'n mwynhau treulio amser ar hyd y lle? Yn y rôl hon, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol ledled Cymru a Lloegr, gan fynd yn union i ble mae angen eich cymorth. Byddwch yn curo ar ddrysau ac yn cyfweld â phreswylwyr, gan wneud eich rhan er mwyn helpu i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.