Neidio i'r cynnwys

Chwilio am swydd

Os ydych yn barod i helpu i wireddu Cyfrifiad 2021, ymunwch â ni. Dysgwch am y rolau a'r lleoliadau gwahanol rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd. Dewiswch y botwm ‘Rhagor o wybodaeth’ er mwyn gweld y disgrifiadau swydd.

Noder: os nad yw'n bosibl gwneud cais am rôl eto, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021 drwy'r botwm ‘Cofrestru eich diddordeb’ ar y dudalen disgrifiad swydd

Nodwch, rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno o leiaf ddau ddiwrnod cyn dyddiad y digwyddiad croeso rhithwir cysylltiedig.

Rolau ymgysylltu â'r gymuned

Rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad

Lleoliad - 200 rôl ledled Cymru a Lloegr
Cyflog - O £18.87 yr awr
Oriau - 37 awr yr wythnos
Hyd y contract - 28 Medi 2020 i 14 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - 6 Gorffennaf i 31 Gorffennaf 2020

Os ydych yn weithiwr ymgysylltu proffesiynol trefnus sy'n gallu meithrin ymddiriedaeth a chyfranogiad, efallai mai dyma'r swydd i chi. Mewn rôl ymarferol, byddwch yn gweithio gyda sefydliadau lleol i arwain a datblygu'r cynllun sy'n annog pawb i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Arabeg

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac Arabeg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Fangladeshaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Bengaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Ddu Affricanaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac un o ieithoedd Affrica (e.e. Akan, Shona, Swahili, Tigrinya neu Iorwba) i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Ddu Caribïaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Tsieineaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a naill ai Mandarin neu Gantoneg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Indiaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Gwjarati i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Nepalaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Nepaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Bacistanaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a naill ai Pwnjabeg neu Wrdw i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Somalïaidd

Ffenestr gwneud cais - 3 Awst i 28 Awst 2020

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Somaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rolau rheoli

Rheolwr ardal y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd 2020 i 27 Tachwedd 2020

Ydych chi'n mwynhau bod allan yn y gymuned, ac yn cefnogi pobl? Efallai mai hon yw'r rôl berffaith i chi. Drwy helpu a chymell ein harweinwyr tîm, byddwch yn gwneud yn siŵr bod eu timau yn ymweld â chyfeiriadau, weithiau sawl gwaith, er mwyn helpu preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 21 Rhagfyr 2020 i 1 Chwefror 2021

Os ydych yn rheolwr llinell profiadol sy'n hapus i deithio, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi. Byddwch yn cymell ac yn cefnogi tua 12 o arweinwyr tîm allan yn y maes. Gyda'ch gilydd, byddwch yn sicrhau bod eu timau yn ymweld â chyfeiriadau yn eu hardal er mwyn annog cynifer o bobl i gymryd rhan yn y cyfrifiad â phosibl.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr maes diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 1 Chwefror i 26 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu rheoli pobl a gwrthdaro, efallai mai dyma'r rôl i chi. Gan oruchwylio pum tîm ledled ardal ddaearyddol eang, byddwch yn teithio i gefnogi cydweithwyr wrth iddynt ymweld â chyfeiriadau gwahanol, gan ymchwilio i achosion o wrthod cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rolau goruchwylio

Arweinydd tîm sefydliadau cymunedol

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 4 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n gallu rheoli pobl a bwrw maen i'r wal? Gallech oruchwylio gweithrediad maes yn eich ardal. Byddwch yn arwain ac yn cymell tîm sy'n cynnal y cyfrifiad mewn sefydliadau cymunedol, fel neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai, carchardai a mwy.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd 2020 i 4 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n mwynhau arwain ac ysbrydoli pobl eraill? Yn y rôl hon, byddwch yn rheoli ac yn cydlynu'r gweithrediad maes mewn ardal benodol. Gan oruchwylio tîm o hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad, byddwch yn sicrhau bod gan bawb yr hyfforddiant, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm symudol y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd 2020 i 4 Rhagfyr 2020

Os ydych chi'n gallu rheoli pobl ac yn hapus i deithio, efallai mai dyma'r swydd i chi. Er na fydd gennych dîm na lleoliad sefydlog eich hun, chi fydd yn gwneud y gwaith pwysig o deithio rhwng ardaloedd er mwyn bod yn rheolwr llinell ar swyddogion a chefnogi arweinwyr tîm eraill.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 18 Ionawr i 12 Chwefror 2021

Os ydych chi'n gallu annog a chymell tîm, efallai mai dyma'r swydd i chi. Byddwch yn rheoli tua 12 o gyfwelwyr sy'n curo ar ddrysau, yn cyfweld â phreswylwyr ac yn ailymweld. Yn syml, byddwch yn sicrhau bod ganddynt y sgiliau, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. 

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 18 Ionawr i 12 Chwefror 2021

Ydych chi'n arweinydd tîm naturiol sy'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Yn y rôl hon, byddwch yn cydlynu gweithrediad maes ledled Cymru a Lloegr. Byddwch yn rheoli ac yn cymell tua 12 o gyfwelwyr, yn ogystal â chefnogi rheolwyr eraill, gan fynd i fannau lle mae angen eich arbenigedd.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 1 Chwefror i 5 Mawrth 2021

Os ydych chi'n drefnus iawn ac yn barod i ddelio â materion heriol, efallai mai dyma'r swydd ddelfrydol i chi. Gan weithio gyda chynorthwyydd diffyg cydymffurfio, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, lle maent wedi gwrthod cymryd rhan yn flaenorol.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rolau swyddog

Swyddog sefydliadau cymunedol

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 4 Rhagfyr 2020

Os ydych yn mwynhau siarad â phobl a gweithio yn y gymuned, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi. Gan ddosbarthu'r cyfrifiad â llaw i gyfeiriadau cymunedol fel neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai a charchardai, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn helpu pawb i gymryd rhan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 23 Tachwedd i 24 Rhagfyr 2020

Os ydych yn mwynhau treulio amser allan yn y gymuned a siarad â phobl, dyma'r rôl i chi. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun, ond gyda chymorth eich tîm a'ch arweinydd tîm. Gan guro ar ddrysau, byddwch yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, gan ailymweld lle y bo angen.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog cymorth ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 21 Rhagfyr 2020 i 8 Chwefror 2021

Oes gennych chi sgiliau gweinyddol cryf? Ydych chi'n hapus i drefnu a chefnogi pobl eraill? Os felly, gallech chi helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn aml, gan ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm maes cyfan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cyfwelydd arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 1 Chwefror i 1 Mawrth 2021

Os ydych yn gallu siarad â phobl a'ch bod yn mwynhau gweithio yn y gymuned, dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol i gyfweld â phreswylwyr. Weithiau, byddwch yn dychwelyd sawl gwaith er mwyn rhoi'r tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynorthwyydd diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 1 Chwefror i 5 Mawrth 2021

Ydych chi'n gallu darbwyllo pobl eraill? Ydych chi'n gyfforddus mewn sefyllfaoedd heriol? Os felly, efallai mai chi yw'r unigolyn delfrydol i ni. Gan weithio gyda swyddog diffyg cydymffurfio, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau lle mae pobl wedi gwrthod cwblhau'r cyfrifiad, gan eu hannog i gymryd rhan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog cymorth ardal y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 7 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n gallu trefnu eich hun a phobl eraill? Yn y rôl hon, byddwch yn helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad yn eich ardal leol. Byddwch yn helpu i ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm y mae'n ei reoli ac yn rhoi cymorth gweinyddol, a chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf lle bo angen.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth