Neidio i'r cynnwys

Chwilio am swydd

Os ydych yn barod i helpu i wireddu Cyfrifiad 2021, ymunwch â ni. Dysgwch am y rolau a'r lleoliadau gwahanol rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd. Dewiswch y botwm ‘Rhagor o wybodaeth’ er mwyn gweld y disgrifiadau swydd.

Noder: os nad yw'n bosibl gwneud cais am rôl eto, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021 drwy'r botwm ‘Cofrestru eich diddordeb’ ar y dudalen disgrifiad swydd

Nodwch, rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno o leiaf ddau ddiwrnod cyn dyddiad y digwyddiad croeso rhithwir cysylltiedig.

Gwybodaeth bwysig: Rydym ni wedi cael llawer iawn o ddiddordeb yn ein rownd gyntaf o swyddi ar gyfer Cyfrifiad 2021 felly mae'n bosibl y bydd yn cymryd ychydig yn fwy o amser na'r arfer i'r tîm brosesu eich cais. Rydym ni'n gweithio'n galed i geisio symud pawb ymlaen drwy'r broses recriwtio, ond gan mai nifer cyfyngedig o rolau sydd ar gael ni fydd pawb yn cael eu dewis.

 

Rolau ymgysylltu â'r gymuned

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Arabeg

Lleoliad - Bradford, Caerdydd a Sheffield
Cyflog - £13.01 yr awr
Oriau - 15 neu 25 awr yr wythnos yn dibynnu ar y rôl
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac Arabeg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Fangladeshaidd

Lleoliad - Bradford a Oldham
Cyflog - £13.01 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Bengaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Ddu Affricanaidd

Lleoliad - Nottingham
Cyflog - £14.67 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg ac, yn ddelfrydol, iaith Affricanaidd (e.e. Akan, Shona, Swahili, Tigrinya neu Iorwba) i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Tsieineaidd

Lleoliad - Amryw o rolau ar draws Cymru a Lloegr
Cyflog - O £13.01 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a naill ai Mandarin neu Gantoneg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Indiaidd

Lleoliad - Caerdydd a Portsmouth
Cyflog - £13.01 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Gwjarati neu Pwnjabeg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Nepalaidd

Lleoliad - Rushmoor
Cyflog - £13.01 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Nepaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Bacistanaidd

Lleoliad - Nottingham
Cyflog - £14.67 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a naill ai Pwnjabeg neu Wrdw i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Cynghorydd cymunedol yn gweithio gyda'r gymuned Somalïaidd

Lleoliad - Manceinion, Caerlŷr a Sheffield
Cyflog - O £13.01 yr awr
Oriau - 15 awr yr wythnos
Hyd y contract - 26 Hydref 2020 i 7 Mai 2021
Ffenestr gwneud cais - Wedi'i ymestyn tan 25 Medi

Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli ym maes ymgysylltu â'r gymuned neu allgymorth cymunedol? Os ydych chi'n siarad Saesneg a Somaleg i lefel hyderus, gallech chi helpu eich cymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Rhagor o wybodaeth

Rolau rheoli

Rheolwr ardal y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 9 Tachwedd 2020 i 13 Tachwedd 2020

Ydych chi'n mwynhau bod allan yn y gymuned, ac yn cefnogi pobl? Efallai mai hon yw'r rôl berffaith i chi. Drwy helpu a chymell ein harweinwyr tîm, byddwch yn gwneud yn siŵr bod eu timau yn ymweld â chyfeiriadau, weithiau sawl gwaith, er mwyn helpu preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 13 Ionawr i 20 Ionawr 2021

Os ydych yn rheolwr llinell profiadol sy'n hapus i deithio, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi. Byddwch yn cymell ac yn cefnogi tua 12 o arweinwyr tîm allan yn y maes. Gyda'ch gilydd, byddwch yn sicrhau bod eu timau yn ymweld â chyfeiriadau yn eu hardal er mwyn annog cynifer o bobl i gymryd rhan yn y cyfrifiad â phosibl.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr maes diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu rheoli pobl a gwrthdaro, efallai mai dyma'r rôl i chi. Gan oruchwylio pum tîm ledled ardal ddaearyddol eang, byddwch yn teithio i gefnogi cydweithwyr wrth iddynt ymweld â chyfeiriadau gwahanol, gan ymchwilio i achosion o wrthod cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rolau goruchwylio

Arweinydd tîm sefydliadau cymunedol

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 4 Rhagfyr 2020

Ydych chi'n gallu rheoli pobl a bwrw maen i'r wal? Gallech oruchwylio gweithrediad maes yn eich ardal. Byddwch yn arwain ac yn cymell tîm sy'n cynnal y cyfrifiad mewn sefydliadau cymunedol, fel neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai, carchardai a mwy.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd 2020 i 27 Tachwedd 2020

Ydych chi'n mwynhau arwain ac ysbrydoli pobl eraill? Yn y rôl hon, byddwch yn rheoli ac yn cydlynu'r gweithrediad maes mewn ardal benodol. Gan oruchwylio tîm o hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad, byddwch yn sicrhau bod gan bawb yr hyfforddiant, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm symudol y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd 2020 i 27 Tachwedd 2020

Os ydych chi'n gallu rheoli pobl ac yn hapus i deithio, efallai mai dyma'r swydd i chi. Er na fydd gennych dîm na lleoliad sefydlog eich hun, chi fydd yn gwneud y gwaith pwysig o deithio rhwng ardaloedd er mwyn bod yn rheolwr llinell ar swyddogion a chefnogi arweinwyr tîm eraill.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 18 Ionawr i 12 Chwefror 2021

Os ydych chi'n gallu annog a chymell tîm, efallai mai dyma'r swydd i chi. Byddwch yn rheoli tua 12 o gyfwelwyr sy'n curo ar ddrysau, yn cyfweld â phreswylwyr ac yn ailymweld. Yn syml, byddwch yn sicrhau bod ganddynt y sgiliau, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. 

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd tîm symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 18 Ionawr i 5 Chwefror 2021

Ydych chi'n arweinydd tîm naturiol sy'n hapus i deithio fel rhan o'ch rôl? Yn y rôl hon, byddwch yn cydlynu gweithrediad maes ledled Cymru a Lloegr. Byddwch yn rheoli ac yn cymell tua 12 o gyfwelwyr, yn ogystal â chefnogi rheolwyr eraill, gan fynd i fannau lle mae angen eich arbenigedd.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 1 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych chi'n drefnus iawn ac yn barod i ddelio â materion heriol, efallai mai dyma'r swydd ddelfrydol i chi. Gan weithio gyda chynorthwyydd diffyg cydymffurfio, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, lle maent wedi gwrthod cymryd rhan yn flaenorol.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Rolau swyddog

Swyddog sefydliadau cymunedol

Ffenestr gwneud cais - 2 Tachwedd i 20 Tachwedd 2020

Os ydych yn mwynhau siarad â phobl a gweithio yn y gymuned, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi. Gan ddosbarthu'r cyfrifiad â llaw i gyfeiriadau cymunedol fel neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi gofal, gwestai a charchardai, byddwch yn curo ar ddrysau ac yn helpu pawb i gymryd rhan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 23 Tachwedd i 24 Rhagfyr 2020

Os ydych yn mwynhau treulio amser allan yn y gymuned a siarad â phobl, dyma'r rôl i chi. Byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun, ond gyda chymorth eich tîm a'ch arweinydd tîm. Gan guro ar ddrysau, byddwch yn annog preswylwyr i gwblhau'r cyfrifiad, gan ailymweld lle y bo angen.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog cymorth ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 20 Ionawr i 26 Ionawr 2021

Oes gennych chi sgiliau gweinyddol cryf? Ydych chi'n hapus i drefnu a chefnogi pobl eraill? Os felly, gallech chi helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn aml, gan ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm maes cyfan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cyfwelydd arolwg cwmpas y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Os ydych yn gallu siarad â phobl a'ch bod yn mwynhau gweithio yn y gymuned, dyma'r swydd i chi. Fel rhan o dîm, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau gwahanol i gyfweld â phreswylwyr. Weithiau, byddwch yn dychwelyd sawl gwaith er mwyn rhoi'r tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Cynorthwyydd diffyg cydymffurfio

Ffenestr gwneud cais - 15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Ydych chi'n gallu darbwyllo pobl eraill? Ydych chi'n gyfforddus mewn sefyllfaoedd heriol? Os felly, efallai mai chi yw'r unigolyn delfrydol i ni. Gan weithio gyda swyddog diffyg cydymffurfio, byddwch yn ymweld â chyfeiriadau lle mae pobl wedi gwrthod cwblhau'r cyfrifiad, gan eu hannog i gymryd rhan.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth

Swyddog cymorth ardal y cyfrifiad

Ffenestr gwneud cais - 16 Tachwedd i 20 Tachwedd 2020

Ydych chi'n gallu trefnu eich hun a phobl eraill? Yn y rôl hon, byddwch yn helpu rheolwr ardal ar weithrediad maes y cyfrifiad yn eich ardal leol. Byddwch yn helpu i ddarparu'r adnoddau sy'n cefnogi'r tîm y mae'n ei reoli ac yn rhoi cymorth gweinyddol, a chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf lle bo angen.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.

Rhagor o wybodaeth