Neidio i'r cynnwys

Swyddi dros dro i bawb

Pobl sy'n gwneud y cyfrifiad

Croeso i wefan recriwtio'r cyfrifiad.

Nid ydym ni'n derbyn ceisiadau newydd ar gyfer staff maes Cyfrifiad 2021 mwyach.

Os ydych chi wedi gwneud cais ac am fwrw golwg dros y broses gwneud cais, edrychwch ar y camau yma

GWYBODAETH COVID-19:

Mae ein rolau ar gyfer y cyfrifiad yn cael eu cynllunio i ddiogelu iechyd a diogelwch yr holl ymgeiswyr a staff. Rydym yn gwneud popeth sy'n ymarferol resymol i leihau unrhyw risgiau a achosir gan COVID-19. Edrychwch ar ‘Y diweddaraf ynglŷn â COVID-19’ i weld y camau rydym wedi'u cymryd.